SDG_0685

SDG_0685

Prateek Kuhad. Photo by Shuvam DasGupta.