Dango KurtDeimer-By_David_Lucas_02

Dango KurtDeimer-By_David_Lucas_02

Dango blowing a bubble. Photo by David Lucas.