Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8745

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8745

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.